Stephanie Says

        

        分享这首歌,表达我眼中的世界依然美好纯洁。
        希望你也是这么想的 🙂

kabegami_kisetu_3_3
(图/MUJI meets IDÉE)

长曝,让世界安静

        一个人举着相机与三脚架,拍了一个小时的长曝。
        如果没有你,世界都安静了,我也会停止呼吸。
        zhanggezhi (104)

        zhanggezhi (105)

        zhanggezhi (106)